algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

Over deze website

Website-eigenaar = DIABETE-EZY PTY LTD (ACN (110 749 310) (“Diabete-Ezy”) (Domeinnaam = https://www.diabete-ezy.com de “website”)

Over deze gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden van de website (“gebruiksvoorwaarden”) en de bijbehorende Privacyverklaring (“privacybeleid”) zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de website. U dient deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid aandachtig te lezen voordat u deze website gebruikt.

Uw toegang/gebruik impliceert akkoord

De website is uitsluitend voor uw gebruik beschikbaar op voorwaarde dat u akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden. Door de website te bezoeken/gebruiken geeft u aan dat u akkoord gaat met deze voorwaarden.

Wijzigingen in de Voorwaarden

Diabete-Ezy kan deze gebruiksvoorwaarden op elk moment herzien en bijwerken. Als u de website blijft gebruiken na eventuele wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden, betekent dit dat u deze wijzigingen accepteert.

Wijzigingen in de informatie

Diabete-Ezy garandeert niet de juistheid, geschiktheid of volledigheid van het materiaal op deze website. Alle informatie kan naar eigen goeddunken van Diabete-Ezy zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, aangevuld, verwijderd of bijgewerkt.

Fouten en problemen

Diabete-Ezy garandeert niet dat de website vrij is van virussen, of dat de toegang tot de website ononderbroken zal zijn.

Licentie en eigendom

Het auteursrecht voor de inhoud op deze website is eigendom van of in licentie gegeven door Diabete-Ezy en wordt beschermd onder de Copyright Act 1968 (Cth) en door andere auteursrechtwetten in zowel Australië als andere landen. Geen enkel materiaal op deze website mag worden gereproduceerd, aangepast, geüpload naar een derde partij, gekoppeld aan, ingelijst, in het openbaar uitgevoerd, gedistribueerd of overgedragen in welke vorm dan ook en met welk proces dan ook zonder de specifieke schriftelijke toestemming van Diabete-Ezy.

Alle aangepaste afbeeldingen, pictogrammen en andere items die op de website verschijnen en alle bijbehorende handelsmerken zijn handelsmerken van Diabete-Ezy.

Diabetes-Ezy privacybeleid

Het privacybeleid van Diabete-Ezy regelt het gebruik van informatie die van u wordt verzameld of door u wordt verstrekt op de website. Een beleidsverklaring opgesteld door Diabete-Ezy met als doel deze beschikbaar te stellen aan klanten en het grote publiek, waarin de inzet van het bedrijf voor de Privacy Act 1988 (Cth) (hierna de “Privacy Act”) wordt verklaard voor een bedrijf dat hieraan moet voldoen, is hieronder beschikbaar. .

Diabete-ezy doet er alles aan om u de best mogelijke klantenservice-ervaring te bieden. Diabete-ezy is gebonden aan de Privacy Act 1988 (Crh), waarin een aantal principes zijn vastgelegd met betrekking tot de privacy van individuen.

Verzameling van uw persoonlijke gegevens

Er zijn veel aspecten van de site die kunnen worden bekeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Voor toegang tot toekomstige klantenondersteuningsfuncties van Diabete-ezy bent u echter verplicht persoonlijk identificeerbare informatie in te voeren. Dit kan onder meer een unieke gebruikersnaam en wachtwoord omvatten, maar kan ook gevoelige informatie verstrekken bij het herstellen van uw verloren wachtwoord.

Het delen van uw persoonlijke gegevens

We kunnen af en toe andere bedrijven inhuren om namens ons diensten te verlenen, inclusief maar niet beperkt tot het afhandelen van vragen over klantenondersteuning, het verwerken van transacties of vrachtvervoer voor klanten. Deze bedrijven mogen alleen de persoonlijke informatie verkrijgen die ze nodig hebben om de dienst te leveren. Diabete-ezy onderneemt redelijke stappen om ervoor te zorgen dat deze organisaties gebonden zijn aan vertrouwelijkheids- en privacyverplichtingen met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Voor elke bezoeker die de site bereikt, verzamelen wij uitdrukkelijk de volgende niet-persoonlijk identificeerbare informatie, inclusief maar niet beperkt tot browsertype, versie en taal, besturingssysteem, bekeken pagina's tijdens het surfen op de site, toegangstijden van pagina's en verwijzend websiteadres. Deze verzamelde informatie wordt uitsluitend intern gebruikt met als doel bezoekersverkeer en trends te meten en u gepersonaliseerde inhoud te leveren terwijl u op deze site bent.

Van tijd tot tijd kunnen we klantgegevens gebruiken voor nieuw, onverwacht gebruik dat nog niet eerder in onze privacyverklaring is vermeld. Als onze informatiepraktijken op enig moment in de toekomst veranderen, zullen we deze uitsluitend voor deze nieuwe doeleinden gebruiken. De gegevens die vanaf het moment van de beleidswijziging zijn verzameld, zullen voldoen aan onze bijgewerkte praktijken.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Diabete-ezy behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Als u bezwaar heeft tegen het privacybeleid, mag u de site niet bezoeken of gebruiken.

Toegang tot uw persoonlijke gegevens

U heeft recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens, behoudens uitzonderingen die door de wet zijn toegestaan. Als u dat wilt, laat het ons dan weten. Om veiligheidsredenen kan het zijn dat u uw verzoek schriftelijk moet indienen. Diabete-ezy behoudt zich het recht voor om per verzoek kosten in rekening te brengen voor het zoeken naar en het verlenen van toegang tot uw gegevens.

Feedback, suggesties, opmerkingen of verzoeken

Diabete-Ezy moedigt u niet aan om feedback, suggesties, opmerkingen of verzoeken (“opmerkingen”) te maken, maar deze opmerkingen kunnen worden gedaan aan info@diabete-ezy.com en als u opmerkingen maakt, erkent u dat: deze niet als vertrouwelijk of bedrijfseigen worden beschouwd, en dat Diabete-Ezy niet verplicht is dergelijke informatie vertrouwelijk te houden, en dat Diabete-Ezy een onbeperkte, onherroepelijke, wereldwijde royalty heeft -het vrije recht om dergelijke commentaren te gebruiken, te communiceren, te reproduceren, te publiceren, weer te geven, te distribueren en te exploiteren op elke manier die zij wenst.

Uitgaande links

De website kan links bevatten naar websites en bronnen van derden (“gelinkte sites”). Deze gelinkte sites worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden en niet als goedkeuring door Diabete-Ezy. Diabete-Ezy geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot de beschikbaarheid, juistheid, nauwkeurigheid, prestaties of kwaliteit van de gelinkte site of enige inhoud, software, dienst of applicatie gevonden op een gelinkte site. Diabete-Ezy kan betalingen en/of commissies ontvangen van exploitanten van gelinkte sites met betrekking tot goederen of diensten die door de exploitant worden geleverd als gevolg van het feit dat u vanaf de website van Diabete-Ezy naar de website van derden linkt.

Inkomende links

Diabete-Ezy moedigt over het algemeen aan en stemt ermee in dat u naar de startpagina linkt via een platte tekstlink op uw website, zonder dat er een overeenkomst tussen u en Diabete-Ezy nodig is. Het is echter ten strengste verboden om naar een andere pagina van de website te linken, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Diabete-Ezy.

Jurisdictie

Het Australische gedeelte is alleen bedoeld voor gebruik door Australische inwoners. Het recht dat van toepassing is op het gebruik van de Australische sectie en op geschillen die voortvloeien uit de Australische sectie is de wet van de staat New South Wales. De internationale sectie is bedoeld voor gebruik door inwoners van elk land ter wereld, maar in de ruimste mate toegestaan door de wet, is het recht dat van toepassing is op het gebruik van de Internationale Sectie en op geschillen die voortkomen uit de Internationale Sectie het recht van de staat New South Wales, Australië.

Afwijzing van garanties

Diabete-Ezy geeft geen verklaringen of garanties over de juistheid, volledigheid, veiligheid of tijdigheid van de inhoud, informatie of diensten die door de website worden aangeboden en wijst alle garanties af, expliciet of impliciet, wettelijk of anderszins, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties. van verkoopbaarheid, niet-schending van de rechten van derden en geschiktheid voor een bepaald doel.

Algemene verkoopvoorwaarden

De volgende verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elk product dat op deze website wordt verkocht. Deze Verkoopvoorwaarden vormen een volledige en exclusieve verklaring van de overeenkomst en afspraak tussen u en Diabete-Ezy met betrekking tot het onderwerp ervan.

 • De onder deze Overeenkomst geleverde goederen zullen van normale industriële kwaliteit zijn, tenzij hierin uitdrukkelijk het tegendeel wordt vermeld. Elke beschrijving van dergelijke goederen is uitsluitend ter identificatie gegeven en het geven of gebruiken van een dergelijke beschrijving vormt geen enkele verkoop hieronder als een verkoop op basis van beschrijving.
 • De producten die onder deze verkoopvoorwaarden op de website te koop zijn, zijn alleen te koop aan personen die juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. De producten zijn niet beschikbaar voor personen jonger dan 18 jaar, noch voor andere personen die wettelijk verboden zijn een bindend contract aan te gaan. Door uw bestelling te plaatsen, verifieert u tegenover Diabete-Ezy dat u een juridisch bindend contract kunt sluiten.
 • Uw bestelling is een aanbod van u om een bepaald product te kopen voor de prijs (inclusief de leverings- en andere kosten en belastingen) die op het moment van de aanbieding op de website staat vermeld en wordt geacht onder deze Verkoopvoorwaarden te vallen.
 • Deze verkoopvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd veranderen en u bent binnen redelijke grenzen verplicht deze opnieuw te bekijken voordat u uw bestelling plaatst, om er zeker van te zijn dat deze verkoopvoorwaarden niet zijn gewijzigd.
 • Diabete-Ezy behoudt zich het recht voor om uw aanbod om welke reden dan ook te accepteren of af te wijzen, inclusief maar niet beperkt tot een fout in de productbeschrijving of de prijs die op de website wordt vermeld, de beschikbaarheid van het product of een fout in uw bestelling. Uw contract met Diabete-Ezy komt pas tot stand wanneer Diabete-Ezy u een e-mail stuurt met daarin een bevestiging van ontvangst van uw bestelling, een aanvaarding van uw bestelling, een bevestiging van ontvangst van uw betaling en details over de waarschijnlijke levering.
 • Dit contract wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving die van kracht is in de staat New South Wales en door het aangaan van een contract aanvaarden beide partijen de jurisdictie van de rechtbanken van de staat [voeg hier de Australische staat in] met betrekking tot eventuele geschil tussen hen.
 • U dient de goederen onmiddellijk na aankomst te inspecteren en dient Diabete-Ezy binnen zeven (7) dagen op de hoogte te stellen als de goederen niet in overeenstemming zijn met de gespecificeerde vereisten. Als u een dergelijke kennisgeving niet doet, worden de goederen geacht in alle opzichten in overeenstemming te zijn met de gespecificeerde vereisten. Geen enkele claim zal worden erkend tenzij deze schriftelijk is ingediend en door Diabete-Ezy is ontvangen binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de goederen door u. Het totale bedrag van elke claim zal niet hoger zijn dan de werkelijke factuurwaarde van de goederen waarvan wordt beweerd dat ze gebrekkig zijn.
 • Het eigendom en eigendom van de geleverde/geleverde goederen gaat van Diabete-Ezy op u over wanneer Diabete-Ezy uw aanbod accepteert en het product in het magazijn van Diabete-Ezy overdraagt. Het risico gaat op u over bij levering in uw magazijn of op een overeengekomen afleverpunt.
 • Diabete-Ezy is niet verantwoordelijk voor niet-levering of vertraging in de levering van goederen veroorzaakt door overmacht en u en Diabete-Ezy zullen worden vrijgesteld van de uitvoering van hun respectievelijke verplichtingen wanneer en voor zover dergelijke uitvoering wordt vertraagd of verhinderd door geweld. overmacht. Als uw behoefte aan de goederen is verminderd of opgeschort als gevolg van overmacht, en de kennisgeving binnen een redelijke termijn na aanvaarding van de Bestelling en vóór de eigendomsoverdracht plaatsvindt, heeft u het recht om de overeenkomst te beëindigen. Voor het doel van deze verbintenis omvat overmacht onder meer, maar is niet beperkt tot, natuurrampen, burgerrampen, politieke gebeurtenissen, veranderingen in het juridische/politieke klimaat, bedrijfsverstoringen, ongevallen, aardbevingen, overstromingen, orkaan of tyfoon, tornado, tsunami, vulkaanuitbarsting. , natuurbranden/bosbranden, aardverschuivingen of lawines, brand, overstroming, storm, aardbeving, terroristische daden, opstand, oorlog, verstoringen van de financiële markten, veranderingen van regime of belasting- of regelgevende instantie, energiestoring, externe telecommunicatiestoring en/of storing van transport systemen.
 • U aanvaardt alle risico's en aansprakelijkheden voor de gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de goederen, afzonderlijk of in combinatie met andere goederen, en vrijwaart Diabete-Ezy met betrekking tot dergelijk gebruik. Diabete-Ezy is niet aansprakelijk voor enige inbreuk op octrooirechten die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke goederen door u of uw instructies, expliciet of impliciet, en het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de goederen bij gebruik door u niet worden beschadigd en er is geen aansprakelijkheid worden door OHANA Swim geaccepteerd voor de gevolgen van het gebruik van beschadigde goederen door u.
 • Niets in deze Verkoopvoorwaarden is bedoeld om enige wettelijke verplichting van Diabete-Ezy, geïmpliceerd door de Goederenwet van 1958, uit te sluiten, te beperken of te wijzigen.

Beperking van aansprakelijkheid

Indien Diabete-Ezy aansprakelijk wordt gesteld voor enige schade, is Diabete-Ezy alleen aansprakelijk voor de daadwerkelijke schade. In geen geval zal Diabete-Ezy aansprakelijk zijn voor enige incidentele, indirecte, voorbeeldige, punitieve en/of gevolgschade, winstderving of schade als gevolg van verloren gegevens of bedrijfsonderbrekingen als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid om de website te gebruiken.

nl_NLNL